Support

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามปัญหาทั่วไป  ท่านสามารถขอรับบริการได้ทันที
      สำหรับท่านที่ต้องการแจ้งอุปกรณ์เสีย
ท่านสามารถแจ้งขอรับบริการทันทีในเวลาทำการ และเพื่อความสะดวก ควรเตรียมข้อมูลเหล่านี้เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
– แจ้งหมายเลขประตัวของสินค้า (Serial Number) ของอุปกรณ์ที่เสีย หรือมีปัญหา
– เอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษีที่ทาง สยามอีบิสซิเนส ออกให้ หรือ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ซื้อสินค้านั้นๆ หรือ อ่านที่สติดเกอร์ที่ได้ติดไว้กับตัวสินค้าที่ท่านได้ซื้อมา เพื่อความรวดเร็ว ในการตรวจสอบ การรับประสินค้าที่ท่านได้ซื้อมา

สำหรับท่านที่อุปกรณ์หรือระบบมีปัญหา แต่ไม่ได้ซื้ออุปกรณ์หรือบริการนั้นกับทางสยามอีบิสซิเนส ต้องการใช้บริการ ทางห้างฯยินดีให้คำแนะนำ หรือแก้ไข ในเบื้องต้นให้แก่ท่านโดยไม่คิดค่าบริการ แต่หากท่านต้องการให้เข้าไปตรวจสอบ ณ.สถานที่ของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อประสานงาน

   สำหรับท่านที่ต้องใช้บริการ Remote Support
กรุณาเตรียมความพร้อมก่อน เพื่อความสะดวกของท่านเองการรีโมทย์ท่านกรุณาดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้ง ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ให้เรียบร้อยหากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ คลิกที่นี่ การรีโมทย์ตรงไปยังเครื่องโดยไม่ผ่านโปรแกรม Remote ประเภท VPN (Tream viwer) กรุณาตรวจสอบระบบ Network ของท่านว่าได้ทำการ Forword port ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้า รับบริการของท่าน

 

<< ขอขอบคุณท่านที่ได้เลือกใช้ สินค้าและบริการกับทางสยามอีบิสซิเนส >>