Hardware

สยามอีบิสซิเนสได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่าย ภายใต้แบรด์ชั้นนำพร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยให้แนะนำในการเลือกใช้สินค้าเพื่อ ลดความผิดพลาด ในการเลือกซื้อและให้คุ่มค่าสูงสุด โดยทางเรามีประสบการณ์ในการจำหน่ายอุปกรณ์ hardware ในกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และกลุ่มอุปกรณ์เครือข่าย (Netwok) สำหรับผู้ใช้งาน ระดับองค์กรโดย เฉพาะพร้อมทีมงานคอยให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และออกแบบการใช้งานให้ เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของท่านทั้งในวันนี้และอนาคต

  :: Computer
  :: Network
  :: Cable
  :: CCTV

***เราพร้อมด้วยทีมงานระดับวิศวกรมากด้วยประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ และดูแลหลังการขาย***