feature

Network device

Network device

สยามอีบีสซิเนส เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายภายไต้แบรนด์ชั้นนำ cisco zyxel hp ให้คำปรึกษาในการเลือกซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน บริการให้เช่า อุปกรณ์ (network rent) สำหรับการอบรมสัมมนา หรืออุปกรณ์ทดแทน ระหว่างซ่อมแซม ต้องการลดภาระการจัดซื้อ อุปกรณ์ที่มีราคาสูง และขาดผู้เชี่ยวชาญดูแล

Read More