อัตราค่าบริการ

ทางห้างฯมีประสบการณ์ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง โดยทางเราได้ผ่านงานติดตั้งในอาคารหรือโรงงานอุตสหรรกรรมและงานโครงการใหญ่ (True 3G & TOT 3G) หากท่านต้องการทีมงานในการตัดต่อ เชื่อม ย้ายจุดติดตั้งสายใยแก้วนำแสงหรือการออกรายผลทดสอบ (OTDR Test) ทางห้างฯ บริการท่านด้วยเครื่องมือที่ทั้นสมัย  โดยมีเครื่องมือประจำอยู่ในทุกศูยน์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านลูกค้า หากท่านอยู่ไกล้ศูยน์บริการใด ท่านสามารถเลือกใช้บริการจากจุดบริการที่ท่านสะดวก เพื่อช่วยลดค่าใช่จ่ายในการเดินทางของทีมงานและเพื่อความรวดเร็วในการบริการ

นอกจากจะมีบริการติดตั้ง เดินสายแล้ว ทางห้างฯยังจำหน่อยอุปกรณ์เกี่ยวกับการติดตั้ง fiber optic ทุกชนิด
ปัจจุบันทางห้างมีทีม Splice Fiber optic อยู่ 3 ทีม และทีมงาน Sup อีก 2 ทีม พร้อมให้บริการสำหรับงานโครงการ กรุณาติดต่อเพื่อเสนอราคา

ผลงานที่ผ่านมา  CLICK

***หมายเหตุ       
การคำนวณระยะทาง
*เขตกรุงเทพฯทำมหานครค่าเดินทางต้นทางจาก เมืองปทุมธานี
*เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าเดินทางเริ่มต้นจาก หจก.สยามอีบิสซิเนส
*เขตภาคตะวันออก ค่าเดินทางเริ่มต้นจาก ศูนย์บริการ สยามอีฯ Eastern Seaboard

การให้บริการขันต่ำ   
*ทางห้างฯขอสงวนสิทธิ์ในการบริการขั้นต่ำ ครั้งละ 12 core ขึ้นไป หากต่ำกว่า 12 core ทางห้างยินดีให้บริการ
(หากแต่ขอคิดราคาเริ่มตั้นที่ 12 core)